Nieuws & Agenda:  Bezoek ons ook op facebook
 
7 december Jaarvergadering 20:00 uur in de SV Loosdrecht kantine

AGENDA

1. Opening voorzitter
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 1-12-2017
3. Ingekomen stukken
4. Financieel verslag door Ferdinand Mol en begroting komend seizoen.
5. Verslag jeugdschaatsen (JSL)
6. Verslag trainingsgroep (TGL)
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing; secretaris Erma de Man is aftredend.
Zij is herkiesbaar en bereid een volgende periode in het bestuur te blijven.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor aanvang
vergadering bij de voorzitter.
9. Rondvraag
10. Verloting
11. Sluiting
 
  • Promotieteam IJsclub Loosdrecht tijdens de Feestweek 
promotie feestweek 
 
IJstransplantatie Lange Akker 
 
 
De NIEUWSSTER schrijft: "Geef u op als lid of ondersteunend donateur bij een Loosdrechtse IJsclub
  (zie NIEUWSSTER )
[ Informatie Contributie ]