Nieuws & Agenda:  Bezoek ons ook op facebook
                                                                      UITNODIGING
                                  Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
                                  VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 Aanvang 20:00 UUR
De vergadering zal gehouden worden in de kantine van SV Loosdrecht, Rading 194 te Loosdrecht
                                                                      AGENDA
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 6-12-2019
3. Financieel verslag door Ferdinand Mol en begroting komend seizoen.
4. Verslag jeugdschaatsen (JSL)
5. Verslag trainingsgroep (TGL)
6. Goedkeuring wijziging statuten in te zien op:    www.ijsclubloosdrecht.nl/statuten.pdf
7. Bestuursverkiezing  8. Rondvraag  9. Verloting  10. Sluiting
 
Rabo ClubSupport
 
Nieuws over Jeugdschaatsen
 
Formulier voor opgave van ouders van Jeugdschaatsen JSL deelnemers  [MS Word doc]  [ PDF ]
            Jaarboekje 2021 2022 ←  Bekijk hier ons Jaarboekje 2021 -2022

Nu de Jaarvergadering wegens Corona maatregelen opnieuw niet door is gegaan kunt u schriftelijk reageren op de notulen van vorig jaar en de financiële overzichten zoals die in het Jaarboekje 2021 - 2022 te vinden zijn. Uw opmerkingen kunt u richten aan het secretariaat van IJsclub Loosdrecht per E-mail aan: secretariaat@ijsclubloosdrecht.nl  of per brief naar Secretariaat IJsclub Loosdrecht, Jol 24, 1231 TS Loosdrecht.
Rabo Clubsupport    Jeugd schaatsen  Rabo Clubaktie
 
14 februari 2021
Lidmaatschap seizoen 2022 - 2023:  11,00 per seizoen
Aanmelding lidmaatschap tijdens ijsperiode 16,00 (plus 1 dagkaart)
gezinsleden op een zelfde adres t/m 17 jaar zijn Gratis lid
Het seizoen loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023
(dus ben je geboren voor 1 juli 2004 ben je dit seizoen volwassene)

 leden@ijsclubloosdrecht.nl  
wij hebben deze gegevens van u nodig:
man/vrouw M/V
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
  Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Email adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Formulier voor opgave van ouders van Jeugdschaatsen JSL deelnemers  [MS Word doc]  [ PDF ]
* Kunt u of wilt u niet schaatsen, Donateurs zijn ook altijd van harte welkom.
 
IJstransplantatie Lange Akker 
 
 
De NIEUWSSTER schrijft: "Geef u op als lid of ondersteunend donateur bij een Loosdrechtse IJsclub
  (zie NIEUWSSTER )
[ Informatie Contributie ]