Contributie Info Lidmaatschap seizoen 2020 - 2021:  11,00 per seizoen (01-07 t/m 30-06)
Aanmelding lidmaatschap tijdens ijsperiode 16,00 (plus 1 dagkaart)
gezinsleden op een zelfde adres t/m 17 jaar zijn Gratis lid

* Kunt u of wilt u niet schaatsen, Donateurs zijn altijd van harte welkom.
Is uw bijdrage >  10,99 dan ontvangt u ook een toegangskaart
   
  Contributie /Donatie:
ING rekening: IBAN nr: NL 07 INGB 0003186441 t.n.v. IJsclub Loosdrecht,
Vermeld: Lidnummer(s) / Namen / Adres etc. of "betreft donatie"
Bij Onbekend: Wanneer u uw lidnummer niet weet
vermeld dan in ieder geval: Postcode + Huisnummer
   
  Dagkaart aan de IJsbaan:  3,00
   
  E-mail- en adreswijzigingen, inschrijving, uitschrijving
schriftelijk of per E-mail aan de Ledenadministratie

J. J. (jan) Veraar, Jol 23, 1231TR Loosdrecht
E-mail:
leden@ijsclubloosdrecht.nl