Contributie Info Lidmaatschap seizoen 2023 - 2024:  11,00 per seizoen
Aanmelding lidmaatschap tijdens ijsperiode 16,00 (plus 1 dagkaart)
gezinsleden op een zelfde adres t/m 17 jaar zijn Gratis lid
Het s
eizoen loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024
(dus ben je geboren voor 1 juli 2005 ben je dit seizoen volwassene)


* Kunt u of wilt u niet schaatsen, Donateurs zijn altijd van harte welkom.
Is uw bijdrage >  10,99 dan ontvangt u ook een toegangskaart
   
  Contributie /Donatie:
ING rekening: IBAN nr: NL 07 INGB 0003186441 t.n.v. IJsclub Loosdrecht,
Vermeld: Lidnummer(s) / Namen / Adres etc. of "betreft donatie"
Bij Onbekend: Wanneer u uw lidnummer niet weet
vermeld dan in ieder geval: Postcode + Huisnummer
   
  Dagkaart aan de IJsbaan:  3,00
   
  E-mail- en adreswijzigingen, inschrijving, uitschrijving
schriftelijk of per E-mail aan de Ledenadministratie

J. J. ( jan ) Veraar, Jol 23, 1231TR Loosdrecht
E-mail:
leden@ijsclubloosdrecht.nl